11. ročník — 18.–25.8.2012

V posled­ním kole mez­inárod­ního OPEN tur­na­je hraného v rám­ci šachového fes­ti­valu INGEM – PLZEŇ 2012 remízy na prvních třech stolech již nic nezměni­ly na tur­na­jovém vítězství Petra Neu­mana. Nejvýše nasazený zaz­na­me­nal 5 vítězství a 4 remízy a se 7 body udržel samostat­né vedení. Za ním se srov­nala se 6,5 body hned šes­tice hráčů, které “Buch­holz” srov­nal do pořadí: 2.Plis­ch­ki (GER), 3.Hába (CZE), 4.Chudi­novs­kich (RUS), 5.Vlasák (CZE), 6.Bar­toš (CZE), 7.Muka­shev (KAZ).

Kra­jským pře­borníkem Plzeňského kra­je se stal celkově 12. Jan Michálek ze Šakalu Kozolupy před Jaroslavem Slád­kem ze ZČE Plzeň a Kar­lem Chalušem ze Soko­la Let­ná. Tit­ul kra­jské pře­bor­nice Plzeňského kra­je mezi žena­mi vybo­jo­vala Hana Palková ze ŠK Líně před Janou Ere­tovou ze Soko­la Klatovy.

Cenu za nejkrás­nější par­tii získal Jiří Poko­rný (ŠK Líně) za vítězství v 5. kole nad ukra­jin­ským mis­trem FIDE Juri­jem Vorobyovem.

Fes­ti­val byl zakončen vyh­lášením výsled­ků za pří­tom­nos­ti primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Mar­tin Baxy, který nejlepším hráčům pře­dat poháry.

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9

Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821

Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821

Partie

Mez­inárod­ní šachový fes­ti­val Plzeň 2012 (PGN)