12. ročník — 17.–24.8.2013

Dvanác­tý ročník mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu INGEM – PLZEŇ 2013, který se kon­al ve dnech 17.–24.8.2013 v plzeňské Měšťan­ské Besedě, dospěl do svého finále. Posled­ní deváté kolo mez­inárod­ního OPEN tur­na­je v sobo­tu rozhod­lo o tom, že se vítězem stal nejvýše nasazený velmistr Petr Neu­man, hráč ŠK Ziku­da Turnov, který tak obhájil loňský primát. Druhé mís­to si do Němec­ka odváží Sebas­t­ian Plis­ch­ki, který získal 6,5 bodů, pohár za třetí mís­to vybo­jo­val ste­jným bodovým ziskem Rus Alexan­der Chudi­novs­kich. Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je se zúčast­ni­lo 78 hráčů ze čtyř států, do tur­na­je nas­toupi­lo sedm žen, nejlepší z nich byla celkově dvacátá Mar­ti­na Kocan­dová z ŠK Kla­tovy s 5,5 body. Pohár věno­vaný předse­dou Šachového svazu Plzeňského kra­je Hynkem Šper­lem pro nejlepšího hráče do 16 let získal Daniel Kožúšek z AD Jičín, který vybo­jo­val 5,5 bodu a obsadil 14. mis­to. Nejlepším z hráčů ŠK 64 Plzeň byl Václav Hrdlič­ka, který získal 4,5 bodu a obsadil 46. místo.

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://chess-results.com/tnr101791.aspx?lan=5&art=4&wi=821

Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr108907.aspx?lan=5&wi=821

Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr109135.aspx?lan=5&art=1&wi=821

Partie

Mez­inárod­ní šachový fes­ti­val Plzeň 2013 (PGN)