8. ročník — 17.–25.8.2002

Festival Schneider Bohemia – Plzeň 2002

8. ročník fes­ti­valu byl z důvo­du povodňové situ­ace v areálu Stř­eleck­ého sta­dionu tři dny před zahá­jením odvolán.