Doprovodné turnaje

Ter­mín:

Tur­na­je mládeže v rapid šachu
- Po 24.8. 9:00
- Pá 28.8. 9:00

Tur­naj ve Fis­cherových šachách
- St 26.8. 9:00

Bleskový tur­naj
- So 29.8. 9:00

Řeši­tel­ská soutěž
- Čt 27.8. 9:00

Mís­to konání:

Plzeň, reprezen­tační sály „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, U Praz­dro­je 7 

Ředi­tel:

Ing. Petr Here­jk, e‑mail: herejk@sachovyfestivalplzen.cz, tel. 773 870 333

Hlavní rozhodčí:

IA Bohumír Sunek 

Sys­tém hry:

Tur­na­je mládeže
– tur­na­je v rapid šachu švý­carským sys­témem na 7 kol, 2 × 12 min. na par­tii + 3 s/tah pro mládež nar. 2004 a mladší

Tur­naj ve Fis­cherových šachách
– tur­naj, kdy postavení fig­ur je losováno před každým kolem a je pro všech­ny hráče pro dané kolo ste­jné, se hra­je švý­carským sys­tém na 7 kol tem­pem 2 × 12 min + 3 s/tah.

Bleskový tur­naj
– tur­naj švý­carským sys­témem 2 x 3 min. + 2 s/tah na par­tii, počet kol bude stanoven dle poč­tu přihlášených.

Prá­vo účasti:

účast není omezena

Přih­lášky:

na místě před zahá­jením turnajů

Vklad:

Tur­na­je mládeže - 50 Kč
Bleskový tur­naj — 100 Kč
Tur­naj ve Fis­cherových šachách — 50 Kč

Ceny:

věc­né ceny