Přeskočit na obsah

Honza Langmajer udržuje vedení

V osmém kole vedoucí hráč open tur­na­je Jan Lang­ma­jer zaz­na­me­nal cen­nou výhru černý­mi kame­ny s Mar­tinem Taušem a rozšířil svůj bodový zisk na 6,5 bodu. Z druhého mís­ta Honzu stíhá Marek Pokru­pa (6 bodů), který si lehce poradil s Jiřím Hodanem. Třetí je s půl­bodovým odstu­pem Pavel Fla­jš­man, který rem­i­zo­val s Jaroslavem Záhor­ben­ským. V klubovém der­by Mar­ka Janouše s Arte­mem Mame­tevem doš­lo k přek­vapení, když Artem poté, co Marek v sil­né časové tís­ni odmítl remízu, černý­mi dokázal vybo­jo­val celý bod. Výsled­ky jsou na https://chess-results.com/tnr569366.aspx?lan=5.