Média

Tiskové zprávy

Desátý titul Davida Navary (9. den)

Do soubo­je s Kar­lem Mali­novským v posled­ním kole šel vedoucí hráč David Navara s půl­bodovým náskokem a všeobec­ně se očeká­va­lo, že prokáže své kval­i­ty, soupeře přehra­je a bezprob­lé­mově si dojde k desáté­mu tit­u­lu. Nikdo ale určitě nepřed­pok­lá­dal, že se nerozhodne …
Číst dále …

David Navara krůček před konkurencí (8. den)

Jiří Štoček bílý­mi fig­u­ra­mi Davi­da Navary zat­lačil do defen­zívy, skvělou hrou v obtížné pozi­ci se ale vedoucí hráč soutěže David Navara dokázal ubránit a par­tie skonči­la remí­zou. Dotáh­nout na Davi­da Navaru se mohl vítěz par­tie Láznič­ka vs. Hráček. Par­tie ale i …
Číst dále …

Navara do trháku! (7. den)

V sed­mém kole se na pódiu, tedy na prvních dvou šachovnicích před­stavili čtyři nejvýše nasazení, konkrét­ně dvo­jice Jiří Štoček vs. Vik­tor Láznič­ka a David Navara vs. Peter Michalík. A oba soubo­je byly na ostří nože! Jiří Štoček vel­mi orig­inál­ně rozehrál …
Číst dále …

Na čele první tři nasazení (6. den)

Šesté kolo Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni sved­lo pro­ti sobě nasazenou dvo­jku a jed­ničku tur­na­je Vik­to­ra Lázničku a Davi­da Navaru. A pro­tože par­tie po celou dobu nevy­boči­la z rovnováhy, remíza a děl­ba bodu byla log­ick­ým vyústěním. To třetí …
Číst dále …

Ve vedení Navara s Lázničkou (5. den)

Na první šachovni­ci v pátém kole Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni bylo ten­tokráte rych­le dohráno. David Navara totiž vel­mi svižně porazil Thai Dai Van Nguye­na, který černý­mi nedopatřením pro­hodil tahy v zahá­jení. Navara tak zvýšil svůj bodový stav …
Číst dále …

Šestice velmistrů ve vedení (4. den)

Ostře sle­dovaný souboj dvou vedoucích hráčů Zbyň­ka Hráč­ka a Davi­da Navary ve 4. kole Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni se rozhodoval až v šesté hod­ině hry. David Navara obětí pěšce v kon­covce jezd­ce pro­ti střel­ci získal dva vol­né pěšce: …
Číst dále …

Ve vedení Navara s Hráčkem (3. den)

Po třetím kole Mis­tro­vství ČR mužů v šachu zůstali bez ztrá­ty půl­bo­du už pouze David Navara, který ve třetím kole přehrál kla­tovského Tomáše Hur­dzana, a Zbyněk Hráček, který přet­lačit ve věžové kon­covce Pavla Freislera. V atrak­tivním gen­er­ačním soubo­ji uhrál mladý desetiletý Václav …
Číst dále …

Ve vedoucí skupině Navara i Finěk (2. den)

Po dvou odehraných kolech Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů zůsta­lo již pouze sedm hráčů se dvě­ma výhra­mi. Svo­ji vysok­ou výkon­nost potvrdil nejvýše nasazený David Navara, vyhrál pro­ti Jakubu Stinkovi po výborně tech­nicky vedené kon­covce. Dva body mají také oba …
Číst dále …

Rozpačitý start favoritů (1. den)

Největší hvěz­da Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužůa obhájce tit­u­lu z loňského roku David Navara sice odstar­to­vala v Plzni přesvědčivou výhrou nad Ondře­jem Tomanem, nicméně z prvních čtyř šachovnic prvního kola to přek­va­pivě byla jed­iná výhra papírového favorita. Vik­tor Láznič­ka …
Číst dále …

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 – tisková zpráva k 27. 7. 2020

Ve dnech 23. – 31. srp­na 2020 proběhne v Plzni, v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů. Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát na 9 kol švý­carským sys­témem tem­pem 90 min­ut na 40 tahů + …
Číst dále …