Mezinárodní Open turnaj

Ter­mín:

23. 8. — 31. 8. 2020 

Mís­to konání:

Plzeň, reprezen­tační sály „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, U Praz­dro­je 7 

Ředi­tel:

Ing. Petr Here­jk, e‑mail: herejk@sachovyfestivalplzen.cz, tel. 773 870 333

Hlavní rozhodčí:

IA Bohumír Sunek 

Sys­tém hry:

švý­carský na 9 kol dle Pravidel FIDE se zápočtem na FRL a LOK: 

 • 90 min­ut na 40 tahů + 30 min­ut do konce + pří­dav­ek 30 sekund na tah od začátku partie
 • při rovnos­ti bodů rozho­du­jí kritéria dle čl. 5.2.3 Soutěžního řádu ŠSČR: 
  • vzá­jem­né par­tie mezi hráči, o které se jedná
  • Buch­holz krá­cený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem
  • Buch­holz
  • Son­neborn-Berg­er
  • vícekrát černé
  • los
 • čekací doba na hráče nepří­tom­ného při zahá­jení hry je 60 minut
 • Sofi­jské pravid­lo – hráči se smí dohod­nout na remíze až po dokončení 30. tahu 

Prá­vo účasti:

účast není omezena

Časový rozvrh:

Ne 23.8.11:00–15:00prezence
Ne 23.8.16:001. kolo
Po 24.8.16:002. kolo
Út 25.8.9:003. kolo
Út 25.8.16:004. kolo
St 26.8.16:005. kolo
Čt 27.8.16:006. kolo
Pá 28.8.16:007. kolo
So 29.8.16:008 kolo
Ne 30.8.9:009. kolo
Ne 30.8.14:00zakončení

Cen­ový fond:

celkem 18.900,- Kč

1.2.3.4.5.6.7.8.9.–10.
Muži500040003000200015001000800600500

Vklad:

hráči s ELO FIDE 2300 a více0 Kč
hráči s ELO FIDE 2150 – 2299100 Kč
hráči s ELO FIDE 2001 – 2149200 Kč
hráči s ELO FIDE 1801 – 2000400 Kč
hráči s ELO FIDE 1800 a méně600 Kč
hráči bez FIDE ratingu800 Kč

Sle­vu 20% z vkladu do Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je mají:
- ženy
- hráči nar. 2004 a později
Sle­vu 50% z vkladu do Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je mají člen­ové ŠK 64 Plzeň.
Každý hráč může uplat­nit pouze jed­nu slevu. 

Uby­tování:

Park­ho­tel Plzeň**** (se sní­daní), U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň

• jed­nolůžkový pokoj za 1000 Kč/noc
• dvo­jlůžkový pokoj za 1300 Kč/noc

Hotel Vien­na House Easy**** (se sní­daní), U Praz­dro­je 2720/6, 301 00 Plzeň

 • zdar­ma jed­nolůžkový pokoj se sní­daní (na 8 nocí od 23. 8. do 31. 8. 2020) pro hráče s tit­ulem GM s ELO FIDE >= 2700
 • jed­nolůžkový pokoj za 1950 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 2350 Kč/noc

Hotel LIONS*** (se sní­daní), Zborovská 18, 301 00 Plzeň

 • zdar­ma jed­nolůžkový pokoj (na 8 nocí od 23. 8. do 31. 8. 2020) pro medailisty z MČR 2019 mužů a pro hráče s tit­ulem GM s ELO FIDE >= 2600
 • jed­nolůžkový pokoj za 950 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 1450 Kč/noc

Hotel Court­yard Mar­riott**** (se sní­daní), Sady 5. květ­na 57, 301 00 Plzeň

 • jed­nolůžkový pokoj za 1650 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 1850 Kč/noc

Hotel Plzeň*** (se sní­daní), Budilo­va 15, 301 00 Plzeň

 • jed­nolůžkový pokoj za 1300 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 1600 Kč/noc

Vysokoškol­ské kole­je ZČU, Borská 53, 301 00 Plzeň (bez snídaně)

 • dvo­jlůžkové poko­je (buňkové) + WC a spr­chový kout – cena za lůžko 311 Kč/noc

Ohled­ně vol­né kapac­i­ty na přís­lušném hotelu nebo dalších poža­davků na uby­tování se infor­mu­jte u pořadatele.

Přih­lášky:

na webu https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo emailem na adresu ředitele tur­na­je nejpozději do 2. srp­na 2020; přih­lášky po tom­to datu (pod­míněné přirážk­ou 20%) nemusí být pořa­dateli přijaty

Úhra­da plateb:

plat­by vkladu a uby­tování uhraďte bankovním převo­dem na čís­lo účtu 257349750/0300 (vari­abil­ní sym­bol: prvních šest čísel rod­ného čís­la), nebo s pří­platkem +100 Kč v hotovosti při prezenci