Napsali o nás

Tal­en­to­vaná mládež o MČR v Plzni
9. 9. 2020, Chess.cz

Dne 23. – 31.8. se v areálu Plzeňského pivo­varu kon­a­lo MČR mužů v šachu. Součástí šachového fes­ti­valu byl doprovod­ný open, který byl pro hráče do ELA 2200. Zahá­jení tur­na­je se mi velice líbi­lo, poně­vadž jsem ještě nikdy neza­žil, že by se stát­ní hym­na zpí­vala naži­vo v podání operní pěvkyně.
celý článek

Geniál­ní šachové dítě pro­háně­lo na českém šam­pi­oná­tu velm­istry. A také předved­lo neví­daný kiks
3. 9. 2020, Lidové noviny

Domácí šachový šam­pi­onát skončil o vík­endu bez přek­vapení, tur­naj ovlád­la domácí jed­nič­ka David Navara. Hod­ně na sebe ale upo­zornil i desetiletý tal­ent Václav Finěk. Jak parád­ní­mi výkony, tak i jed­ním málo vídaným zkratem.
celý článek

Měl jsem více štěstí než ostat­ní, tvrdí mis­tr ČR, šachista Navara
3. 9. 2020, Plzeňský deník

Šachista David Navara získal na mis­tro­vství repub­liky v Plzni jubile­jní desátý domácí tit­ul. Hráč klubu 1. Novoborský ŠK vyhrál o půl bodu před Vik­torem Lázničk­ou z ŠK Polabiny.
celý článek

David Navara wins Czech Nation­al Cham­pi­onship
1. 9. 2020, ChessBase

The Czech Repub­lic is in the process of return­ing to nor­mal­i­ty after the coro­na cri­sis. Last week the Czech Nation­al Cham­pi­onships were held as an over-the-board tour­na­ment in Pilsen, with­out face masks nor Plex­i­glas walls. Rat­ing favourite David Navara won the 9‑round event after col­lect­ing 7½ points.
celý článek

David Navara wins Czech Chess Cham­pi­onship
1. 9. 2020, FIDE.com

David Navara won his tenth title of the Czech chess cham­pi­on at the cham­pi­onship held in Pilsen. The high­est-part­ed par­tic­i­pant lived up to his sta­tus of favorite and con­ced­ed his oppo­nents only three draws in nine rounds. The sil­ver came to Vik­tor Láznič­ka, the sec­ond-ranked Czech play­er; anoth­er favorite  Zbyněk Hráček took bronze.
celý článek

The Week­ly Show: Czech Cham­pi­onships
1. 9. 2020, ChessBase

In his week­ly show IM Lawrence Trent talks about what has been going on in the chess world. Lawrence focus­es on the Czech Cham­pi­onships, more specif­i­cal­ly in a win by even­tu­al cham­pi­on David Navara, who obtained his tenth nation­al title in Pilsen.
celý článek

Desetiletý Václav Finěk patří k svě­tové šachové špičce
31. 8. 2020, Český rozh­las Plzeň

Česká repub­li­ka se může pochlu­bit celou řadou tal­en­to­vaných šachistů. Odborní­ci a trenéři přit­om před­poví­da­jí nejzářivější budouc­nost teprve desetileté­mu Václavu Fiňkovi, který v těch­to dnech před­vádí své umění na mis­tro­vství repub­liky v Plzni.
celý článek

Navara získal jubile­jní desátý domácí tit­ul, tur­na­jem prošel bez porážky
31. 8. 2020, Česká televize

David Navara potvrdil pozi­ci domácí šachové jed­ničky a na šam­pi­oná­tu v Plzni získal desátý tit­ul v kla­sick­ém šachu. V devítikolovém tur­na­ji nenašel pře­možitele a zvítězil o půl bodu před Vik­torem Lázničk­ou.
celý článek

Další tit­ul v kla­sick­ém šachu pro Navaru. V Plzni završil desítku
31. 8. 2020, iDnes

V devítikolovém tur­na­ji nenašel pře­možitele a potvrdil pozi­ci domácí šachové jed­ničky. David Navara získal na českém šam­pi­oná­tu v Plzni desátý tit­ul v kla­sick­ém šachu, zvítězil o půl bodu před Vik­torem Lázničk­ou.
celý článek

Po posled­ním kole si možná pivo dám, říká Navara. Útočí na desátý tit­ul
31. 8. 2020, iDnes

V sobo­tu se po vítězství nad Peterem Michalíkem osamostat­nil na čele průběžného pořadí českého šam­pi­oná­tu šachistů v Plzni. V pondělí dopoledne, v závěrečném devátém kole, tak bude útočit na svůj desátý tit­ul v kar­iéře.
celý článek

David Navara slaví 10. tit­ul z MČR
31. 8. 2020, Chess.cz

Jubile­jní desátý tit­ul mis­tra ČR v šachu získal David Navara na šam­pi­oná­tu v Plzni. Hráč širší svě­tové špičky potvrdil svo­je kval­i­ty a v devíti kolech povo­lil soupeřům jen tři remízy. Stříbro vybo­jo­val Vik­tor Láznič­ka, druhý hráč českého žebříčku, úspěch favoritů potvrdil bron­zovou medailí Zbyněk Hráček.
celý článek

Boj o tit­ul. Šachisté obsadili sál Secese
29. 8. 2020, MF Dnes, Plzeňský kraj

Velmistr David Navara, nejvýše nasazený hráč, a tur­na­jová dvo­j­ka Vik­tor Láznič­ka se po pátém kole usadili na čele mis­tro­vství České repub­liky šachistů v Plzni.
celý článek

MČR před finišem
29. 8. 2020, Šachy.cz

K zají­mavé­mu závěru spě­je MČR v hrané v těch­to dnech v Plzni. Na špi­ci tab­ulky je velká tlačenice a před závěrečným spurtem začíná být „vese­lo“.
celý článek

Favorizo­vaný Navara se v polov­ině domácího šachového šam­pi­oná­tu dělí o vedení
27. 8. 2020, Česká televize

Plzeň hostí mis­tro­vství repub­liky v kla­sick­ém šachu. Roli hlavního favorita v pěti odehraných par­tiích zatím potvrzu­je nejlepší český šachista David Navara.
celý článek

Mis­tro­vství ČR mužů 2020
27. 8. 2020, Šachová ško­la QCC České Budějovice

Ve dnech 23. až 31. srp­na probíhá v areálu plzeňského pivo­varu Praz­droj Mis­tro­vství ČR mužů. QCC České Budějovice má v mis­tro­vském tur­na­ji 4 zás­tupce — Zdeň­ka Vybírala, Jaku­ba Stinku, Ladisla­va Nagye a Sebas­tiana Plac­era. V doprovod­ném FIDE Open tur­na­ji hra­jí Zdeněk Chval a Daniela Nagy­ová.
celý článek

Mis­tro­vství repub­liky v šachu: Roz­pačitý start favoritů
24. 8. 2020, Plzen.cz

Největší hvěz­da Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů a obhájce tit­u­lu z loňského roku David Navara sice odstar­to­vala v Plzni přesvědčivou výhrou nad Ondře­jem Tomanem, nicméně z prvních čtyř šachovnic prvního kola to přek­va­pivě byla jed­iná výhra papírového favorita.
celý článek

Super­tal­en­ti Finěk a Gažik
18. 8. 2020, Lidové noviny

Repub­likové pře­bo­ry v Čechách a na Slovesnku se již hra­jí v nor­mál­ních tur­na­jových sálech.
celý článek

Fes­ti­val Plzeň a MČR mužů
20. 8. 2020, Pražský šachový svaz

Šachový klub 64 Plzeň Vás srdečně zve k účasti na Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů, které proběhne v rám­ci Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020 od 23. do 31. srp­na 2020 v Plzni, v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je.
celý článek

Šachový šam­pi­onát se po 109 letech vrací do Plzně, Navara chce zkom­ple­to­vat „desítku“
20. 8. 2020, Novoborský šachový serv­er

O jubile­jní desátý tit­ul mis­tra ČR v šachu bude usilo­vat David Navara na šam­pi­oná­tu, který od 23. do 31. srp­na hostí Plzeň.
celý článek

Získá David Navara v Plzni svůj desátý mis­tro­vský tit­ul?
13. 8. 2020, Novoborský šachový serv­er

Ve dnech 23. – 31. srp­na 2020 se v Plzni, reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, bude konat Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů.
celý článek

Mis­tro­vství repub­liky v šachu mužů bude hos­tit Plzeň. Navara zaú­točí na desátý tri­umf
13. 8. 2020, Měs­to Plzeň

Podruhé v his­torii bude Plzeň hos­tit mis­tro­vství repub­liky v šachu mužů. Poprvé to bylo v roce 1911, kdy plzeňská Měšťan­ská Bese­da hos­ti­la v „Národ­ním tur­na­ji mis­tro­vském“ nejlepší hráče českých, moravských a slezských kra­jů. Vítězem se tehdy stal jeden z nejlepších hráčů svě­ta Oldřich Duras.
celý článek

Získá David Navara v Plzni svůj desátý mis­tro­vský tit­ul?
14. 8. 2020, Plzeňoviny.cz

I po 109 letech bude v Plzni o tit­ul mis­tra ČR bojo­vat česká jed­nič­ka. Tím je v součas­nos­ti 27. hráč svě­ta, pětatřicetiletý velmistr David Navara, s počtem devíti mis­tro­vských tit­ulů his­toricky nejúspěšnější šachista domácích pře­borů.
celý článek