Přeskočit na obsah

Petr Neuman vítězem CALLIDITAS Open

Vítězem šachového tur­na­je CALLIDITAS OPEN se stal velmistr Petr Neu­man hra­jící za ŠK Líně. V závěru nenechal niko­ho na pochy­bách o své pozi­ci nejvýše nasazeného hráče, v dvou posled­ních par­tiích zvítězil a s bodovým ziskem 8 bodů (z 9 možných) vyhrál v konkuren­ci 58 hráčů s jed­no­bodovým náskokem před Matoušem Eretem ze Soko­la Kla­tovy. Třetí mís­to zby­lo na Pavla Fla­jš­mana z ŠK Dvorec, který vybo­jo­val 6,5 bodu. Všich­ni tři také zároveň získali medaile v pořadí Kra­jského pře­boru Plzeňského kra­je jed­notlivců pro rok 2022.

Čtvrté mís­to v tur­na­ji bral s 6,5 bodem Rudolf Hlaváč z Olympie Hroznětín, hráči od pátého do devátého mís­ta uhráli 6 bodů a nejlepších z nich byl pátý Zdeněk Hába z Šachového spolku Kost­elec nad Černý­mi lesy, dále šestý nereg­istrovaný Tomáš Ergi a sed­mý skončil nejlepší z hráčů pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer. Nejlepší ženou se sta­la Barbo­ra Tykalová z ŠK Sokol Kla­tovy, která se zároveň sta­la kra­jsk­ou přebornicí.

Druhým nejlepším z hráčů pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň byl Jan Bechyn­ský, který s 5,5 body obsadil 10. mís­to. Skvělý výkon podali mladí Ukra­jin­ci hra­jící v barvách ŠK 64 Plzeň – Andrej Andru­se­vič získal 4,5 bodu a obsadil 28. mís­to (s výkonem 1717) a desetiletý Makar Hon­charov 4 body a 36. mís­to (výkon 1712). Tři body a 50. mís­to vybo­jo­val Artem Mame­tev, který bohužel z důvo­du nemo­ci musel z tur­na­je po šesti kolech odstoupit. První vážný tur­naj odehrál devítiletý Alex­ej Tirb, vybo­jo­val krás­né 3 body a 52. místo.

Podrob­né výsled­ky CALLIDITAS Open naleznete na https://chess-results.com/Tnr647918.aspx?lan=5.

Partie

Fotogalerie

Fotografie: Vladimír Křiv­ka, Daniel Nový