Přeskočit na obsah

Desetiletý Václav Finěk patří k světové šachové špičce

31. 8. 2020, Český rozh­las Plzeň

Česká repub­li­ka se může pochlu­bit celou řadou tal­en­to­vaných šachistů. Odborní­ci a trenéři přit­om před­poví­da­jí nejzářivější budouc­nost teprve desetileté­mu Václavu Fiňkovi, který v těch­to dnech před­vádí své umění na mis­tro­vství repub­liky v Plzni.
celý článek