Přeskočit na obsah

22. ročník — 19. — 26. 8. 2023

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj — CALLIDITAS Open — 46 hráčů ze 3 fed­er­ací
1. Matouš Eret (CZE) 8,5, 2.Vít Vilímek (CZE) 7, 3. Jan Sour­al (CZE) 6,5
https://chess-results.com/tnr780517.aspx?lan=5

Bleskový tur­naj — Park­ho­tel Open — 15 hráčů ze 2 fed­er­ací
1. Vojtěch Teg­da (CZE) 13, 2. Miloš Svo­bo­da (CZE) 11,5, 3. Bart­lomiej Hladun (POL) 11
https://chess-results.com/tnr808359.aspx?lan=5

Tur­naj mládeže — PRO­dia­mant Open — 31 hráčů
1. Hynek Blud­ský (CZE) 6,5, 2. Niki­ta Fil­in­dash (CZE) 6,5, 3. Vojtěch Jančík (CZE) 5
https://chess-results.com/tnr803395.aspx?lan=5

Partie (PGN ke stažení)

Články

 • Suverén­ním vítězem Matouš Eret
  Jas­ným vítězem Cal­lid­i­tas Openu hraného v rám­ci 22. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2023 se stal hráč Soko­la Kla­tovy Matouš Eret. Výhrou v posled­ním devátém kole vylepšil svo­ji bilan­ci na skvělých 8,5 bodu a … Více infor­ma­cí
 • Fes­ti­val kolo před kon­cem
  V před­posled­ním osmém kole vedoucí hráč Cal­lid­i­tas Openu Matouš Eret rych­le rem­i­zo­val s Janem Souralem a má na čele s 7,5 bodem jed­no­bodový náskok před Vítem Vilímkem, který vyhrál nad německ­ým reprezen­tan­tem Juer­gen­em Wawrou. … Více infor­ma­cí
 • Tur­naj mládeže PRO­dia­mant OPEN vyhrál Hynek Blud­ský před Niki­tou Fil­in­dashem
  Jede­natřicet hráčů se zúčast­ni­lo tur­na­je mládeže v rapid šachu PRO­dia­mant OPEN hraného v rám­ci 22. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2023. Po sed­mi kolech vel­mi zají­mavých bojů měli v konečném účtování dva hráči 6,5 … Více infor­ma­cí
 • Matouš Eret domin­u­je
  Nejsle­dovanější par­tií sed­mého kola tur­na­je CALLIDITAS Open byl souboj nasazené dvo­jky Lukáše Kle­men­ta s jed­ničk­ou Matoušem Eretem. Po tuhém a dlouhém boji byl úspěšnější Matouš Eret, který tak tur­na­ji se … Více infor­ma­cí
 • Matouš Eret zvyšu­je náskok
  Další výhru (šestou v řadě) si v plzeňském Park­hotelu přip­sal na svo­je kon­to lídr tur­na­je Cal­lid­i­tas Open Matouš Eret. Vede tak průběžné pořadí s náskokem 1,5 bodu před pěticí pronásle­dovatelů Vilímek, Kle­ment, Huřťák, Sour­al … Více infor­ma­cí
 • Stále sto­pro­cent­ní Matouš Eret
  V soubo­ji na první šachovni­ci v pátém kole vyhrál černý­mi hra­jící Matouš Eret nad Arte­mem Mame­tevem a udržel tak sto­pro­cent­ní bilan­ci. Vede tedy s 5 body o půl­bod před Vítem Vilímkem, bod … Více infor­ma­cí
 • Na čele osamo­cen Matouš Eret
  Po čtyřech odehraných kolech tur­na­je Cal­lid­i­tas OPEN v plzeňském Park­hotelu zůstává na čele průběžného pořadí osamo­cen jed­iný čtyř­bodový, a to Matouš Eret ze Soko­la Kla­tovy. S půl­bodovou ztrá­tou je tro­jice Otto Huřťák … Více infor­ma­cí
 • Sed­mič­ka dvou­bodových
  Po neděl­ním druhém kole zůsta­la na čele tur­na­je Cal­lid­i­tas OPEN již pouze sed­mič­ka dvou­bodových. Z první pětice nejvýše nasazených vyhrál svo­jí druhou par­tie pouze Matouš Eret, zatím­co Lukáš Kle­ment nečekaně prohrál … Více infor­ma­cí
 • Fes­ti­val PLZEŇ 2023 odstar­tován
  Úvod­ním kolem hlavního tur­na­je Cal­lid­i­tas OPEN byl v plzeňském Park­hotelu odstar­tován letošní 22. ročník mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2023. Mezi 46 účast­níky ze tří fed­er­ací je nejvýše nasazeným mis­tr FIDE Matouš Eret … Více infor­ma­cí
 • Šachový fes­ti­val Plzeň 2023
  Dovolu­jeme si Vás co nejs­rdečněji poz­vat na 22. ročník Mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu Plzeň 2023, který se uskuteční od 19. do 26. srp­na 2023 v plzeňském Parko­hotelu. Součástí budou násle­du­jící tur­na­je: Podrob­nos­ti v příloze a na stránkách fes­ti­valu — https://www.sachovyfestivalplzen.cz/. … Více infor­ma­cí

Fotogalerie