Přeskočit na obsah

Šachový festival Plzeň 2023

Dovolu­jeme si Vás co nejs­rdečněji poz­vat na 22. ročník Mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu Plzeň 2023, který se uskuteční od 19. do 26. srp­na 2023 v plzeňském Parko­hotelu. Součástí budou násle­du­jící tur­na­je: Podrob­nos­ti v příloze a na stránkách fes­ti­valu — https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.

Mezinárodní šachový festival Plzeň 2022 zná vítěze

V pořadí již 21. ročník mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu hos­ti­la od 20. do 27. srp­na západočeská metro­pole. V plzeňském Park­hotelu se šachisté utkali v rám­ci hned něko­li­ka elit­ních kat­e­gorií. Hlavní tur­naj fes­ti­valu CALLIDITAS Open ovládl již… Číst dále »Mez­inárod­ní šachový fes­ti­val Plzeň 2022 zná vítěze

Účastníkům se kouřilo od hlavy. Šachový turnaj zná svého vítěze

Vítězem šachového tur­na­je Cal­lid­i­tas open se stal velmistr Petr Neu­man hra­jící za ŠK Líně. Zvítězil v konkuren­ci 58 hráčů s jed­no­bodovým náskokem před Matoušem Eretem ze Soko­la Kla­tovy. Třetí mís­to zby­lo na Pavla Fla­jš­mana z ŠK Dvorec. Tur­naj se kon­al v sobo­tu 27. srp­na… Číst dále »Účast­níkům se kouři­lo od hlavy. Šachový tur­naj zná svého vítěze