Přeskočit na obsah

Kontakt

Šachový klub 64 Plzeň

Adresa: Samar­it­ská 199/16, 301 00 Plzeň
E‑mail: info@sachovyfestivalplzen.cz
Web: https://www.sachovyfestivalplzen.cz, https://www.sk64.cz

Bankovní kon­to u Era Poš­tovní spořitel­ny: 257349750/0300

Reg­is­trace Šachového klubu 64 Plzeň byla prove­de­na Min­is­ter­stvem vni­tra ČR dne 16.1.2013 pod č.j. VS/1–1/91613/13‑R, IČ: 01343611.

Organizační tým

Ing. Petr Herejk773 870 333herejk@sachovyfestivalplzen.czředi­tel turnaje
Daniel Nový725 429 155novy@sachovyfestivalplzen.czweb, tech­nické zabezpečení
Michaela Nová777 208 424nova@sachovyfestivalplzen.czekonom