Přeskočit na obsah

Honza Langmajer do posledních dvou kol s půlbodovým náskokem

V par­tiích sed­mého kola soubo­je Pavla Fla­jš­mana s Markem Janoušem a Mar­ka Pokrupy s Jaroslavem Záhor­ben­ským skonči­ly děl­bou bodů, do čela se tak s 5 body a půl­bodovým náskokem dostal Hon­za Lang­ma­jer, jehož tlaku v der­by hráčů ŠK 64 Plzeň neodolal Matěj Šeter­le. O druhé mís­to se s půl­bodovým odstu­pem dělí tro­jice Marek Pokru­pa, Pavel Fla­jš­man a Marek Janouš. Osmé kolo se hra­je v sobo­tu 28.8. od 16 hod., závěrečné 9.kolo star­tu­je v neděli 29.2021 v 9:30. Vítěz bude znám při­b­ližně kolem čtrnác­té hodiny. Průběžné výsled­ky můžete sle­dovat na  https://chess-results.com/tnr569366.aspx.

Fotogalerie