Propozice

Ter­mín:

23. 8. — 29. 8. 2021

Mís­to konání:

Plzeň, Hotel LIONS, kon­fer­enční sál, Zborovská 18, 301 00 Plzeň

Ředi­tel:

Petr Here­jk, Čer­vený Újezd 20, 330 22 Zbůch,
tel. 773 870 333, e‑mail: herejkpetr@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

IA Bohumír Sunek

Tur­na­je a sys­tém soutěže:

Mez­inárod­ní OPEN tur­naj – švý­carským sys­témem na 9 kol, tem­po hry – 90 min­ut na 40 tahů + 30 min­ut do konce par­tie s přidáváním 30 sekund na každý prove­dený tah od začátku par­tie pro každého hráče

Tur­naj mládeže – tur­naj v rapid šachu švý­carským sys­témem na 7 kol, 2 x 15 min. na par­tii pro mládež nar. 2005 a mladší

Bleskový tur­naj – tur­naj švý­carským sys­témem 2 x 3 min. + 2 s/tah, počet kol bude stanoven dle poč­tu přihlášených

Kapaci­ta hracího sálu je 60 osob, přih­lášky do všech tur­na­jů budou při­jímány do zaplnění kapac­i­ty sálu. Hra­je se dle Pravidel šachu FIDE.

Prezence:

do Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je v hrací míst­nos­ti v pondělí 23. 8. 2021 od 11,00 do 14,00 hod.
do Tur­na­je mládeže a Bleskového tur­na­je v hrací míst­nos­ti v den tur­na­je u rozhodčího nejpozději 10 min­ut před časem zahájení.

Časový pro­gram:

Po 23.8.15:30zahá­jení
16:00 — 21:001. kolo
Út 24.8.09:30 ‑14:302. kolo
16:00 — 21:003. kolo
St 25.8.16:00 — 21:004. kolo
Čt 26.8.09:30 — 14:305. kolo
16:00 — 21:006. kolo
Pá 27.8.09:00 — 14:00tur­naj mládeže
16:00 — 21:007 kolo
So 28.8.09:30 — 13:00bleskový tur­naj
16:00 — 21:008. kolo
Ne 29.8.09:30 — 14:309. kolo
14:30zakončení

Přih­lášky:

do Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je – do 22. 8. 2021 na e‑mail ředitele fes­ti­valu;
do Tur­na­je mládeže a Bleskového tur­na­je před zahá­jením turnajů

Uby­tování:

pořa­da­tel nezajišťuje

Zápočet:

Výsled­ky Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je budou zaslány k výpoč­tu ELO FIDE a ELO ČR, výsled­ky Tur­na­je mládeže budou zaslány k výpoč­tu ELO ČR v rapid šachu a Bleskový tur­naj se hra­je bez zápoč­tu na ELO.

Vklad:

Mez­inárod­ní OPEN turnaj
FIDE 2300 a více0 Kč
FIDE 2150–2299100 Kč
FIDE 2000–2149200 Kč
FIDE 1800–1999400 Kč
FIDE 1799 a méně600 Kč
bez FIDE ratingu800 Kč

Tur­naj mládeže — 50 Kč
Bleskový tur­naj — 100 Kč

Sle­vu 20% z vkladu do Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je mají:
- ženy
- hráči nar. 2005 a později.
Sle­vu 50% z vkladu do Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je mají člen­ové ŠK 64 Plzeň. Každý hráč může uplat­nit pouze jed­nu slevu.

Ceny:

PořadíMez­inárod­ní OPEN turnaj
1. mís­to5 000 Kč
2. mís­to4 000 Kč
3. mís­to3 000 Kč
4. mís­to2 000 Kč
5. mís­to1 500 Kč
6. mís­to1 000 Kč
7. mís­to800 Kč
8. mís­to600 Kč
9. mís­to500 Kč
10. mís­to500 Kč
CELKEM18 900 Kč
  • finanční ceny budou vyplá­ce­ny dle konečného pořadí
  • v Tur­na­ji mládeže a Bleskovém tur­na­ji věc­né ceny