Přeskočit na obsah

Honza Toman králem blesku

Sobot­ní bleskový tur­naj fes­ti­valu PLZEŇ 2021 vyhrál napros­to suverén­ně Jan Toman hájící barvy pražského Uniches­su. V tur­na­ji hraném sys­témem každý s každým nedo­vo­lil svým soupeřům ani půl­bod a s 12 body před druhém Mar­tinem Kopřivou z DP Pra­ha vyhrál o 2,5 bodu. Třetí mís­to vybo­jo­val s 8,5 body Jiří Ško­da z plzeňského Petří­na. Nejlepším z hráčů ŠK 64 Plzeň byl pátý Artem Mame­tev se 7 body. Podrob­né výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr569371.aspx?lan=5&art=0.

Fotogalerie