Přeskočit na obsah

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 se bude konat v Plzni!

Náš klub ŠK 64 Plzeň bude pořa­datelem Mis­tro­vství České repub­liky mužů 2020! Uspěli jsme v konkurzu vyp­saném Šachovým svazem ČR a staneme se orga­nizá­to­ry nejvýz­nam­nější české mis­tro­vské soutěže. Mis­tro­vství ČR se bude hrát jako open tur­naj pro hráče s ratingem nad 2200 a proběhne v rám­ci 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020. Součástí fes­ti­valu bude ještě mez­inárod­ní open tur­naj a řada dalších jednoden­ních tur­na­jů. Celá akce proběhne v sálech SECESE Plzeňského pivo­varu ve dnech 23. – 31. 8. 2019.