Přeskočit na obsah

Mládí ŠK 64 Plzeň vpřed

Tak by se dalo charak­ter­i­zo­vat čelo hlavního tur­na­je 20. ročníku šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021 po třech odehraných kolech. Tro­jice mladíků ŠK 64 Plzeň Marek Janouš (7.nasazený), Matěj Šeter­le (10.) a Jan Lang­ma­jer (11.) je ve vedoucí skupině dvouapůl­bodových hráčů. Hned v prvním kole Jan Lang­ma­jer po výborném výkonu donu­til k rezi­gnaci prvního nasazeného Pavla Fla­jš­mana, ve druhém Matěj Šeter­le přehrál nasazenou tro­jku Mar­ti­na Tauše a ve třetím se s druhým nasazeným Markem Pokrupou rozešel s nerozhod­ným výsledkem.

Po třech kolech je tak společně s naší tro­jicí na čele ještě Marek Pokru­pa a Karel Kalista. Průběžné výsled­ky můžete sle­dovat na https://chess-results.com/tnr569366.aspx

Fotogalerie