Přeskočit na obsah

Po dramatické koncovce vyhrál Marek Pokrupa

Posled­ní deváté kolo hlavního tur­na­je šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021 při­nes­lo dra­mat­ický souboj o vítězství v tur­na­ji. Po osmi odehraných kolech bylo jas­né, že o pohár pro nejlepšího si to roz­da­jí Jan Lang­ma­jer z pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň a nasazená dvo­j­ka tur­na­je Marek Pokru­pa. Ten vel­mi rych­le v par­tii 9.kola s Arte­mem Mame­tevem získal výho­du, kter­ou bez prob­lémů uplat­nil k výhře. Vše měl ve svých ruk­ou Hon­za Lang­ma­jer. Jeho par­tie s Miloslavem Vlkem byla vel­mi dra­mat­ická, ale po dlouhém boji se v kon­covce par­tie skonči­la remí­zovým výsledkem. 

Oba nejlepší tak vybo­jo­vali 7 bodů (z 9 par­tií) a o celkovém vítězství Mar­ka Pokrupy hra­jícího za klub Český lev Kolešovice tak rozhodl výsledek jejich vzá­jem­né par­tie ze 4. kola. Na Jana Lang­ma­jera tak “zby­lo” druhé mís­to, těšit ho může ale fakt, že kromě skvělé hry, kter­ou se na tur­na­ji prezen­to­val, si v ratin­gové listině FIDE ELE polepšil o 183 bodů! Třetí mís­to vybo­jo­val nejvýše nasazený Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvorec s 6,5 body. Cen­né čtvrté mís­to vybo­jo­val s 6 body další reprezen­tant klubu ŠK 64 Plzeň Marek Janouš. Nejlepším z pěti­apůl­bodových hráčů byl Miloslav Vlk z Nýřan. Velký úspěch barev pořá­da­jícího klubu ještě podtrhli celkově devátý Matěj Šeter­le a desátý Artem Mame­tev (oba 5 bodů). Na čtyř­bodovou hrani­ci se dostali tři zbý­va­jící reprezen­tan­ti ŠK 64 Plzeň Václav Pelíšek (na 17. místě konečného pořadí), Vojtěch Hodl (18.) a David Mojdl (21).  

Konečné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr569366.aspx?lan=5&art=4.

Reportáž na ZAK TV 30. 8. 2021

Fotogalerie

Fotogalerie — hráči