Přeskočit na obsah

Ve vedoucí skupině Navara i Finěk (2. den)

Po dvou odehraných kolech Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů zůsta­lo již pouze sedm hráčů se dvě­ma výhra­mi. Svo­ji vysok­ou výkon­nost potvrdil nejvýše nasazený David Navara, vyhrál pro­ti Jakubu Stinkovi po výborně tech­nicky vedené kon­covce. Dva body mají také oba kapitáni českých reprezen­tačních týmů a zároveň zkušení velmistři, kapitán mužů Zbyněk Hráček (7. nasazený) a žen Tomáš Polák (8.). Sed­mičku dvou­bodových doplňu­jí až 32. nasazený mez­inárod­ní mis­tr Pavel Freisler a mladí­ci Daniel Kožúšek (19.), Tomáš Hur­dzan (16.) z Kla­tov, který je tak po 2. kole nejlepším z hráčů Plzeňského kra­je, a také desetiletý velký tal­ent českého šachu Václav Finěk (13.). Ten získal druhý bod v soubo­ji s daleko zkušenějším Michalem Novot­ným ve velkém sty­lu po krás­né kombinaci:

Černý zahrál 40…Vxg2+! a bílý se vzdal, po 41. Kxg2 by totiž přiš­lo 41…Dh2+ 42. Kf1 Sh3+ (nebo 42…Dxg3). Na tuto par­tii i na všech­ny další v MČR se můžete podí­vat na serveru chess24.

Dalším papírovým favoritům se začátek tur­na­je příliš nepovedl, Vik­tor Láznič­ka (2.), Jiří Štoček (3.), Vlas­tim­il Bab­u­la (5.) a Nguyen Thai Dai Van (6.) jsou ve skupině 1,5bodových, zatím­co čtvrtý nasazený hráč Peter Michalík uhrál druhou remízu a dělí se s 1 bodem o 27. místo.

V pondělí pro­gram fes­ti­valu doplnil 1. tur­naj mládeže – PRO­dia­mant open, který přesvědčivě vyhrál ziskem 7 bodů ze 7 možných hráč pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň Jan Langmajer.

Třetí kolo se hra­je v úterý 25. 8. od 16:00. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako opatření pro­ti pří­pad­né­mu pod­vádění. Při­b­ližně v 16:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra na YouTube kanálu ŠSČR.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 2. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas OPEN — 2. kolo (PGN)

Fotogalerie