Přeskočit na obsah

Vydány propozice Šachového festivalu Plzeň 2021

Šachový fes­ti­val Plzeň 2021 se uskuteční v ter­mínu 23. — 29. 8. 2021. Kom­plet­ní propoz­ice, včet­ně všech doprovod­ných tur­na­jů, naleznete na stránce Propoz­ice. Budeme se těšit na vaši účast!