Přeskočit na obsah

Vyhraje Petr Neuman počtvrté?

V sobo­tu 20. srp­na odstar­to­val v plzeňském hotelu Park­ho­tel 21. ročník Mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2022.

Největším favoritem hlavního fes­ti­val­ového tur­na­je – CALLIDITAS OPEN – je mez­inárod­ní velmistr Petr Neu­man hra­jící za ŠK Líně, který hlavní tur­naj plzeňského fes­ti­valu vyhrál v roce 2012, 2013 a 2017. Konkurovat mu budou Matouš Eret ze Soko­la Kla­tovy, Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvorec, Zdeněk Hába ze Šachového spolku Kost­elec nad Černý­mi lesy či obhájce vítězství z loňského roku Marek Pokru­pa z odd­ílu Český lev Kolešovice. Největší ambice ze zahraničních účast­níků má turecký reprezen­tant Bora Yag­iz. Nejm­ladší účast­nicí je ještě ne pětiletá Eva Tykalová ze Soko­la Klatovy.

O jed­no z největších přek­vapení prvního kola se postaral teprve desetiletý Makar Hon­charov, hra­jící za pořá­da­jící ŠK 64 Plzeň, který porazil Čeň­ka Syrovátku, jehož rat­ing je o více než 420 elo bodů vyšší.

Ve druhém kole se o největší přek­vapení postaral Jan Lang­ma­jer, který dokázal černý­mi přehrát osmého nasazeného Daniela Kříže.

Po dvou kolech je na čele skupina 11 hráčů se 2 body, mezi nimi také tro­jice hráčů ŠK 64 Plzeň Jan Bechyn­ský, Artem Mame­tev a Jan Langmajer.

Průběžné výsled­ky tur­na­je – CALLIDITAS OPEN naleznete na https://chess-results.com/Tnr647918.aspx?lan=5.

Par­tie budou průběžně doplňovány na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/partie/.

V neděli dopoledne proběhl další z fes­ti­val­ových tur­na­jů, a to bleskový tur­naj PARKHOTEL Open, který se hrál zároveň jako Kra­jský pře­bor jed­notlivců v bleskovém šachu. Mezi 38 účast­níky byl nejlepším velmistr Petr Neu­man z ŠK Líně, který vyhrál všech 11 par­tií a zároveň se stal kra­jským pře­borníkem. Druhé mís­to celkově i v rám­ci kra­jského pře­boru obsadil s 9 body Fil­ip Holý hra­jící za ŠK 64 Plzeň. Třetí mís­to s 8 body obsadil nejlepší ze zahraničních hráčů Slovák Jaromír Bed­nář. V pořadí KP třetí mís­to obsadil celkově pátý Mar­tin Vašíček ze Soko­la Domažlice. Kra­jským pře­borníkem mezi junio­ry se stal hráč ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer (celkově se 6,5 bodem na 9. místě). Podrob­né výsled­ky bleskového tur­na­je PARKHOTEL Open najdete na https://chess-results.com/tnr647926.aspx?lan=5.

Foto­ga­lerie