Přeskočit na obsah

Festival kolo před koncem

V před­posled­ním osmém kole vedoucí hráč Cal­lid­i­tas Openu Matouš Eret rych­le rem­i­zo­val s Janem Souralem a má na čele s 7,5 bodem jed­no­bodový náskok před Vítem Vilímkem, který vyhrál nad německ­ým reprezen­tan­tem Juer­gen­em Wawrou. Třetím v průběžném pořadí je Jan Sour­al se 6 body, o půl­bod zpět je dvo­jice Otto Huřťák a Lukáš Kle­ment. Nejlepší­mi z hráčů ŠK 64 Plzeň jsou šestý Artem Mame­tev, desátý Dominik Veličkov a jedenác­tý Makar Hon­charov, všich­ni s 5 body. S půl­bodovým odstu­pem je šest­nác­tý Matěj Šeter­le.

Fes­ti­val vyvr­cholí posled­ním 9. kolem v sobo­tu od 9,00 hodin, závěr s předávání cen je na pro­gra­mu hned po skončení kola cca v 15,00 h.

Podrob­né výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr780517.aspx?lan=5&art=2&rd=8.

Partie