Přeskočit na obsah

Festival 2023

Turnaj mládeže PROdiamant OPEN vyhrál Hynek Bludský před Nikitou Filindashem

Jede­natřicet hráčů se zúčast­ni­lo tur­na­je mládeže v rapid šachu PRO­dia­mant OPEN hraného v rám­ci 22. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2023. Po sed­mi kolech vel­mi zají­mavých bojů měli v konečném účtování dva hráči 6,5… Číst dále »Tur­naj mládeže PRO­dia­mant OPEN vyhrál Hynek Blud­ský před Niki­tou Filindashem

Šachový festival Plzeň 2023

Dovolu­jeme si Vás co nejs­rdečněji poz­vat na 22. ročník Mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu Plzeň 2023, který se uskuteční od 19. do 26. srp­na 2023 v plzeňském Parko­hotelu. Součástí budou násle­du­jící tur­na­je: Podrob­nos­ti v příloze a na stránkách fes­ti­valu — https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.