Přeskočit na obsah

Rozpačitý start favoritů (1. den)

Největší hvěz­da Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužůa obhájce tit­u­lu z loňského roku David Navara sice odstar­to­vala v Plzni přesvědčivou výhrou nad Ondře­jem Tomanem, nicméně z prvních čtyř šachovnic prvního kola to přek­va­pivě byla jed­iná výhra papírového favorita. Vik­tor Láznič­ka (tur­na­jová dvo­j­ka), Jiří Štoček (3.) i Peter Michalík (4.) své soupeře nedokáza­li přet­lačit a museli se spoko­jit jen s remí­zou. Mis­tro­vství České repub­liky mužů v šachu pro rok 2020 tak hned na začátku dosta­lo zvlášt­ní náboj. Ukazu­je se, že to favorité neb­u­dou mít vůbec jednoduché …

Další velmistři už úlo­hu favorita v prvním kole zvládli. Zkušení mata­doři Vlas­tim­il Bab­u­la, Zbyněk Hráček i Tomáš Polák využili nepřes­nos­tí soupeře a zkušeně zabodovali, junior Van Nguyen vyhrál útokem na krále.

Pěkná kom­bi­nace se podaři­la mladé­mu Richardu Stalmachovi:

Zahrál 28…b3! a obě­to­val dámu. Bílý oběť při­jal 29. exf6, ale po 29…bxa2+ 30. Ka1 černý zahrál tichý tah 30…Sxf6! Má dámu méně, ale obrany už není. Po 31. Jd1 axb2+ 32. Jxb2 přišel rozho­du­jící úder 32…Vxb2! (pozor, po 32…Sxb2? by černý ještě prohrál 33. Dxb2 Vxb2 34. Sc3+) 33. Dxb2 Sxb2+ 34. Kxb2 a1D s brzkým matem. Na tuto par­tii i na všech­ny další v MČR se můžete podí­vat na serveru chess24.

Druhé kolo se bude hrát v pondělí 24. 8. od 16:00. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako anti-cheatin­gové opatření. Při­b­ližně v 16:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra na YouTube kanálu ŠSČR.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem). Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

MČR — 1. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas OPEN — 1. kolo (PGN)

Fotogalerie