Přeskočit na obsah

Šachový festival 2021 zahájen

V pondělí 23. 8. 2021 úderem 16té hodiny byl v plzeňském hotelu LIONS odstar­tován 20. ročník šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021. 

Největší­mi favor­ity ve 25ti člen­ném star­tovním poli jsou Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvorec, vítěz hlavního fes­ti­val­ového tur­na­je z roku 2019 Marek Pokru­pa z Šachového klubu Český lev Kolešovice a Mar­tin Tauš hra­jící za Beskyd­sk­ou šachovou školu Frýdek-Místek. 

Z hráčů pořá­da­jícího Šachového klubu 64 Plzeň je na tom žebříčkově nejlépe osmý nasazený Marek Janouš, mis­tr České repub­liky mládeže do 12 let z roku 2012. Nejm­ladším účast­níkem je 10letý Petr Pešek z QCC České Budějovice. Star­tovní listinu a průběžné výsled­ky můžete sle­dovat na https://chess-results.com/tnr569366.aspx.

Hlavní tur­naj s zápočtem výsled­ků do svě­tového žebříčku FIDE ELO se hra­je po celý týden až do neděle 29. 8. 2021, kdy je na pro­gra­mu závěrečné 9. kolo.

Fotogalerie