Přeskočit na obsah

Šachový festival Plzeň 2023

Dovolu­jeme si Vás co nejs­rdečněji poz­vat na 22. ročník Mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu Plzeň 2023, který se uskuteční od 19. do 26. srp­na 2023 v plzeňském Parko­hotelu. Součástí budou násle­du­jící turnaje:

  • CALLIDITAS OPEN – hlavní tur­naj (19. – 26. 8. 2023)
    OPEN tur­naj se zápočtem na FIDE ELO, 9 kol tem­pem 2 × 90 min na 40 tahů + 30 min­ut do konce + pří­dav­ek 30 s na každý tah. Cen­ový fond tur­na­je činí 37 000 Kč.
  • PRO­dia­mant OPEN – tur­naj mládeže (25. 8. 2023)
    tur­naj v rapid šachu švý­carským sys­témem na 7 kol, 2 × 12 min. na par­tii + 3 s/tah pro mládež nar. 2007 a mladší
  • Park­ho­tel OPEN – bleskový tur­naj (20. 8. 2023)
    tur­naj švý­carským sys­témem 2 × 3 min. + 2 s/tah na par­tii, počet kol bude stanoven dle poč­tu přihlášených

Podrob­nos­ti v příloze a na stránkách fes­ti­valu — https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.

Přílohy