Přeskočit na obsah

Sedmička dvoubodových

Po neděl­ním druhém kole zůsta­la na čele tur­na­je Cal­lid­i­tas OPEN již pouze sed­mič­ka dvou­bodových. Z první pětice nejvýše nasazených vyhrál svo­jí druhou par­tie pouze Matouš Eret, zatím­co Lukáš Kle­ment nečekaně prohrál s Rudolfem Hlaváčem a remí­zou skonči­ly par­tie Jana Sourala s mladým Makarem Hon­charovem, Jiřího Zeme­na s Něm­cem Joachimem Olbrichem a Víti Vilím­ka s Lubomírem Chud­kem. Z hráčů pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň je mezi dvou­bodový­mi Artem Mame­tev, který si ve druhém kole poradil s Jaroslavem Slád­kem.

V neděli dopoledne se hrál další z fes­ti­val­ových tur­na­jů — bleskový tur­naj PARKHOTEL OPEN. Mezi 16 zúčast­něný­mi byl nejlepším Vojtěch Teg­da z Karlovarského šachk­lubu Tietz se 13 body o 1,5 bodu před Milošem Svo­bodou hra­jícím za Sokol Plzeň-Let­ná a o 0,5 bodu před třetím pol­ským reprezen­tan­tem Bart­lomiejem Hladunem. Z hráčů ŠK 64 Plzeň byl nejlepším na 7. místě s 8,5 body Jan Tre­jbal.

Podrob­né výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr780517.aspx?lan=5&art=0.

Partie

Fotogalerie