Přeskočit na obsah

Suverénním vítězem Matouš Eret

Jas­ným vítězem Cal­lid­i­tas Openu hraného v rám­ci 22. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2023 se stal hráč Soko­la Kla­tovy Matouš Eret. Výhrou v posled­ním devátém kole vylepšil svo­ji bilan­ci na skvělých 8,5 bodu a dokázal jas­nou pře­vahu nad zbytkem star­tovního pole. Druhé mís­to obsadil s odstu­pem 1,5 bodu Vít Vilímek z ŠK Líně, třetí skončil lep­ší z šes­ti­apůl­bodových Jan Soural z TJ Pankrác. Ste­jný bodový zisk (6,5 bodu), ale horší pomoc­né hod­no­cení odsunulo na čtvrté mís­to Lukáše Kle­men­ta z ŠK Líně. Skvělé páté mís­to vybo­jo­val nejlepší z hráčů pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň Artem Mame­tev, hned za něj se zařadili mladí­ci šestý Matyáš Roubal z ŠK Sokol Kla­tovy a sed­mý další z hráčů ŠK 64 Plzeň Makar Hon­charov. Do první desítky konečného pořadí se dostali osmý Otto Huřťák z Bohemi­ans Pra­ha, devátý Polák Bart­lomiej Hladun a Rudolf Hlaváč z Olympie Hroznětín.

Podrob­né výsled­ky na https://chess-results.com/Tnr780517.aspx?lan=5.

Partie

Fotogalerie