Přeskočit na obsah

Šachový restart!

Šachový fes­ti­val Plzeň 2021 byl pod­pořen v rám­ci pro­gra­mu ŠSČR na pod­poru let­ních tur­na­jů Šachový restart!